LATVIJAS KINOLOĢISKĀ FRDERĀCIJA

LATVIJAS DALMĀCIEŠU UN DZINĒJU KLUBS

 

CILTSDARBA NOLIKUMS

 

Pieņemts Valdes sēdē 2005. gada 1. augustā

Pēdējie labojumi veikti:

 2014. gada 11. februārī;

 2017. gada 27. martā

 

SATURS

1.      Vispārējā daļa.

2.      Audzētājs un vaislas suņa īpašnieks.

3.      Ciltsdarba kontrole un konsultācijas.

4.      Priekšnoteikumi vaislas dzīvnieku izmantošanai.

5.      Prasības vaislas kucei.

6.      Prasības vaislas sunim.

7.      Pārošanas atļauja un pārošana.

8.      Metiena kontrole.

9.      Vaislas kuces īpašnieka pienākumi un tiesības.

10.  Vaislas suņa īpašnieka pienākumi un tiesības.

11.  Afikss un audzētavas.

12.  Metiena reģistrācija un maksājumi.

13.  Pārkāpumi.

14.  Pielikumi: 1, 2, 3

 

1.        VISPĀRĒJĀ DAĻA

1.1.  Latvijas Dalmāciešu un dzinēju kluba (turpmāk tekstā – Klubs) Ciltsdarba nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) atbilst Starptautiskās Kinoloģiskās federācijas (turpmāk tekstā – FCI), Latvijas Kinoloģiskās federācijas (turpmāk tekstā – LKF) Ciltsdarba Reglamentam (turpmāk tekstā – Reglaments).

1.2.  Kluba Nolikums kalpo mērķtiecīga ciltsdarba sekmēšanai.

1.3.  Klubs kontrolē vaislas dzīvnieku izmantošanu. Nav pieļaujama komerciāla, nesaprātīga suņa turēšana un vairošana.

1.3.1.      Komerciāli vairotāji ir tādi cilvēki, kuri pērk un pāro suņus tikai ar nolūku gūt peļņu, nerūpējoties par katru individuālā dzīvnieka labturību.

1.4.  Nolikuma prasības ir saistošas visiem Kluba biedriem, kuri vēlas savus suņus un kuces izmantot ciltsdarbā.

1.5.  Izņēmuma gadījumu, kas saistīti ar atkāpēm no Nolikuma prasībām, izskata Kluba Valde un pieņem konkrētu lēmumu katrā atsevišķā gadījumā. Atkāpes no LKF Reglamenta, jāsaskaņo ar LKF Ciltslietu Komisiju.

 

 

 

2.        AUDZĒTĀJS UN VAISLAS SUŅA ĪPAŠNIEKS

2.1.  Vaislas suņa vai kuces īpašnieks ir persona, kas dzīvnieka īpašumtiesības ieguvusi likumīgā un dokumentāli pierādāmā ceļā.

2.2.  Audzētājs ir kuces īpašnieks vai tās nomnieks uz kuces pārošanas vai metiena dzimšanas brīdi.

2.3.  Par audzētāju var būt:

2.3.1.      Latvijas Republikas iedzīvotājs, kuram ir 2006.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (turpmāk tekstā – Noteikumi) noteiktais izglītību apliecinošais dokuments;

2.3.2.      Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.

2.4.  Metienam jābūt dzimušam un tā apskatei veiktai Latvijas Republikā.

2.5.  Kuces nomāšanas gadījumā, Klubā jāiesniedz rakstisks līgums par kuces nomāšanu vai kopīpašuma noteikumiem savlaicīgi pirms pārošanas atļaujas saņemšanas.

2.6.  Nododot suni nomā, nomas līgums stājas spēkā ar to brīdi, kad suņa īpašnieks, kurš norādīts ciltsrakstos, ir reģistrējis līgumu Klubā, ko apliecina Kluba izpildinstitūcijas atbilstīgās personas paraksts, Kluba zīmogs un reģistrācijas datums. Minētais līgums 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz LKF Ciltsgrāmatā.

 

3.        CILTSDARBA KONTROLEUN KONSULTĀCIJAS

3.1.  Kluba pienākums ir nodrošināt audzētājus ar konsultācijām un uzraudzīt ciltsdarba norisi, kā arī apmācīt ciltsdarba speciālistus.

3.2.  Kluba ciltsdarba vadītājam ir jāseko, lai audzētājs vai audzētavas īpašnieks ievērotu LKF Reglamenta un Kluba Nolikuma prasību izpildi un ir atbildīgs par pareizu un savlaicīgu ciltsdarba dokumentācijas noformēšanu.

 

4.        PRIEKŠNOTEIKUMI VAISLAS DZĪVNIEKA IZMANTOŠANAI

4.1.  Ciltsdarbā var izmantot tikai veselus, šķirnes standarta prasībām atbilstošus suņus un kuces ar spēcīgu nervu sistēmu, kuru ciltsraksti ir reģistrēti LKF Ciltsgrāmatā vai Reģistrā. Suni, kas ierakstīts Reģistrā, var izmantot ciltsdarbā ar partneri, kuram ir pilni ciltsraksti. Vaislas kucei un sunim atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā.

4.2.  Ciltsdarbā netiek izmantoti dzīvnieki sliktā kondīcijā un ar iedzimtiem defektiem, tādiem kā uzvedības anomālijas, iedzimts aklums un kurlums, zaķa lūpa, defekti zobu sistēmā, žokļu anomālijas, skeleta deformācijas – lauzta aste u.c., kriptorhisms un monorhisms, nestandarta krāsa, kā arī slimus ar smagas pakāpes locītavu displāziju, iedzimtām acu slimībām, epilepsiju u.c.

4.3.  Gadījumos, kad rodas šaubas par vaislas dzīvnieka veselības stāvokli vai kondīciju, Klubs ir tiesīgs prasīt īpašniekam atrādīt dzīvnieku, kā arī pieprasīt veterinārārsta apstiprinātu slēdzienu par dzīvnieka veselības stāvokli un piemērotību vaislai.

4.4.  Ja suns vai kuce kādā no LKF sistēmā rīkotajām izstādēm, saņēmis novērtējumu „0” (diskvalifikācija), tad šādu dzīvnieku izmantošana ciltsdarbā notiek tikai ar LKF Ciltslietu komisijas atļauju.

4.5.  Kluba biedriem ir atļauts izmantot savu suņu pārošanu tikai tos Latvijā dzīvojošos suņus, kuru īpašnieki ir LKF kluba biedri.

4.6.  Pārošanai izmantojot citā valstī dzīvojošu suni, tam jābūt ar FCI atzītiem ciltsrakstiem un jāatbilst tās FCI biedra organizācijas ciltsdarba prasībām, kurā tas ir reģistrēts.

4.7.  Audzētājam jānodrošina kuces un tās pēcnācēju atbilstoši turēšanas un barošanas apstākļi. Pirms kuces pārošanas Kluba komisija ir tiesīga pārbaudīt apstākļu piemērotību vesela metiena audzēšanai.

 

5.        PRASĪBAS VAISLAS KUCEI

5.1.  Vaislā izmantojamas kuces vecumā līdz 8 (astoņiem) gadiem. Minimālais vaislas vecums 18 (astoņpadsmit) mēneši.

5.2.  Vaislas kucei:

5.2.1.      jāsaņem 2 (divi) eksterjera novērtējumi „teicami” kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm, viens no tiem var būt saņemts junioru klasē, un vienam novērtējumam ir jābūt saņemtam Kluba rīkotajā specializētajā izstādē. Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama suņa individuāla apskate, kuru organizē Klubs, saskaņojot ar Ciltslietu komisiju un Ekspertu biroju;

5.2.2.      šķirnēm, kas iekļautas Nolikuma 1.pielikuma 3.punktā, jāveic rentgenoloģiskā pārbaude uz gūžas un elkoņa locītavas displāziju. Vaislā izmantojamas kuces ar sekojošiem pārbaudes rezultātiem:

5.2.2.1.     gūžas locītavai A; B vai C pakāpe;

5.2.2.2.     elkoņa locītavai 0 vai 1 pakāpe.

5.2.3.      šķirnēm, kas iekļautas Nolikuma 1.pielikuma 4.punktā, jāveic medicīniskā pārbaude uz acu slimībām. Vaislā nav izmantojamas kuces, kurām konstatēta kāda iedzimta acu slimība;

5.2.4.      šķirnei, kas iekļauta Nolikuma 1.pielikuma 5.punktā, jāveic ģenētiskā pārbaude uz JME (JuvenileMyoclonicEpilepsy)[1].

5.3.  Šķirnei, kas iekļauta 1.pielikuma 6.punktā, jānokārto pārbaude pa mākslīgo asins pēdu 2.

5.4.  Vaislas kucei atļauts tikai 1 (viens) metiens gadā, bet ne ātrāk kā pēc 10 (desmit) mēnešiem no iepriekšējā metiena dzimšanas.

 

6.        PRASĪBAS VAISLAS SUNIM

6.1.  Ciltsdarbā izmanto suņus vecumā līdz 10 (desmit) gadiem. Šķirnēm, kas iekļautas Nolikuma 1.pielikuma 1.punktā, minimālais suņa vecums ir 15 (piecpadsmit) mēneši, savukārt šķirnēm, kas iekļautas Nolikuma 1.pielikuma 2.punktā, minimālais suņa vecums ir 18 (astoņpadsmit) mēneši.

6.2.  Vaislas sunim:

6.2.1.      jāsaņem 2 (divi) eksterjera novērtējumi „teicami” kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm, viens no tiem var būt saņemts junioru klasē, un vienam novērtējumam jābūt saņemtam Kluba rīkotajā specializētajā izstādē. Izņēmuma gadījumos ir pieļaujam suņa individuāla apskate, kuru organizē Klubs, saskaņojot ar Ciltslietu komisiju un Ekspertu biroju;

6.2.2.      šķirnēm, kas iekļautas Nolikuma 1.pielikuma 3.punktā, jāveic rentgenoloģiskā pārbaude uz gūžas un elkoņa locītavas displāziju. Vaislā izmantojami suņi ar sekojošiem pārbaudes rezultātiem:

6.2.2.1.     gūžas locītavai A; B vai C pakāpe;

6.2.2.2.     elkoņa locītavai 0 vai 1 pakāpe.

6.2.3.      šķirnēm, kas iekļautas Nolikuma 1.pielikuma 4.punktā, jāveic medicīniskā pārbaude uz acu slimībām. Vaislā nav izmantojami suņi, kuriem konstatēta kāda iedzimta acu slimība;

6.2.4.      šķirnei, kas iekļauta Nolikuma 1.pielikuma 5.punktā, jāveic ģenētiskā uz JME pārbaude (JuvenileMyoclonic Epilepsy)1.

6.2.5.      Šķirnei, kas iekļauta 1.pielikuma 6.punktā, jānokārto pārbaude pa mākslīgo asins pēdu[2].

 

7.        PĀROŠANAS ATĻAUJA UN PĀROŠANA

7.1.  Pārošanas atļauja:

7.1.1.      pārošanas atļauju audzētājs un audzētavas īpašnieks saņem Klubā pirms kuces pārošanas. Pārošanas atļauju Kluba Ciltsdarba vadītājs apstiprina ar savu parakstu un reģistrē Kluba pārošanas atļauju uzskaites grāmatā. Gadījumā, kad Ciltsdarba vadītājs, objektīvu iemeslu dēļ nevar apstiprināt un reģistrēt pārošanas atļauju.Ciltsdarba vadītāja pienākumus var pildīt personas, kas norādītas Nolikuma 2.pielikumā;

7.1.2.      pārošanas atļauja ir derīga 1 (vienu) kalendāro mēnesi no izsniegšanas brīža;

7.1.3.      pārošanas aktu aizpilda tūlīt pēc pārošanas un apstiprina ar abu partneru īpašnieku parakstiem. Pārošanas aktā norāda pārošanas apmaksas nosacījumus, kam ir līguma spēks;

7.1.4.      pārošanas atļauju ar aizpildītu pārošanas aktu, kuces īpašnieks pēc pārošanas 1 (viena) kalendārā mēneša laikā nodod Klubā. Pārošanas atļauju vienlaicīgi ar metiena kartiņu iesniedz Ciltsgrāmatā;

7.1.5.      gadījumā, ja uz pārošanas atļaujas izņemšanas brīdi, Klubā jau ir reģistrēts kāds attiecīgās šķirnes metiens, audzētājs par to tiek informēts;

7.2.   Pārošana:

7.2.1.      vaislas kuces īpašniekam ir tiesības pārot kuci ar vaislas suni pēc paša izvēles vai konsultējoties ar Kluba ciltsdarba vadītāju. Kuces īpašnieka pienākums kuces pārošanai izmantot tādu vaislas suni, kurš reģistrēts LKF ciltsgrāmatā un atbilst LKF Reglamenta un Kluba Nolikuma izvirzītajām prasībām;

7.2.2.      izmantojot kuces pārošanai citā valstī dzīvojošu suni, tam jābūt reģistrētam LKF atzītā ciltsgrāmatā;

7.2.3.      pirmās pakāpes tuvradnieciskai pārošanai (tēvs – māte, dēls – māte, māsa – brālis, pusmāsa - pusbrālis) audzētājam, izņemot audzētavas īpašnieku, ir jāmotivē sava izvēle un jāsaņem rakstiska Kluba ciltsdarba vadītāja atļauja. Atļauju, vienlaicīgi ar metiena kartiņu, jāiesniedz Ciltsgrāmatas vadītājam.

 

8.        METIENA KONTROLE

8.1.       Audzētājam vai audzētavas īpašniekam par metiena piedzimšanu Klubam jāpaziņo 3 (trīs) dienu laikā. Ja kuce ir palikusi tukša, audzētājam vai audzētavas īpašniekam par to jāpaziņo Klubam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc plānotā dzemdību termiņa.

8.2.       Kluba ciltsdarba vadītājs norīko kompetentu komisiju metiena kontroles veikšanai. Komisijas sastāvā jābūt vismaz 1 (vienai) personai ar kinoloģisko izglītību, kura pilnībā atbild par kucēnu fizisko veselības stāvokli apskates brīdī un apliecina to metiena apskates aktā ar savu parakstu.Neskaidros gadījumos kinologam ieteicams pieaicināt veterināro speciālistu. Metiena apskates komisijā nevar būt kucēna tēva īpašnieks vai persona, kuras īpašumā vai kopīpašumā ar audzētāju ir kucēnu māte vai citi suņi. Audzētāja pienākums ir nodrošināt kontroles iespēju.

8.3.       Pamatota konflikta gadījumā audzētājs vai Klubs ir tiesīgs pieprasīt neatkarīgas metiena kontroles komisijas izveidošanu, kuru nozīmē LKF Ciltslietu Komisija.

8.4.       Metiena kontroles komisija aizpilda noteikta parauga apskates aktu, kurā atzīmē visus būtiskos datus par metienu: kucēnu skaitu, kucēnu svaru apskates dienā, kucēnu un kuces turēšanas un barošanas apstākļus, konstatētos kucēnu anatomiskās uzbūves defektus u.c. Apskates aktu paraksta komisijas locekļi un audzētājs. Šo aktu, komisija pēc pēdējās apskates 8 (astoņu) nedēļu vecumā, iesniedz Kluba ciltsdarba vadītājam.

8.5.       Metiena apskate notiek 1 (pirmo) reizi līdz 5 (piecu) dienu vecumam, otro reizi, ne agrāk kā 8 (astoņu) nedēļu vecumā (pēc kucēnu identifikācijas veikšanas (mikročipa ievadīšanas)). Nepieciešamības gadījumā, var veikt papildus apskates.

8.6.       Ja metienā pirmās apskates laikā, kuru veic Kluba komisija vai audzētavas īpašnieks, tiek konstatēti kucēni ar iedzimtiem fiziskiem defektiem, kas nav savietojami ar pilnvērtīgu dzīvi, kā arī kucēni, kuru svars dzimšanas brīdī ir mazāks par 50% no dzimušo kucēnu vidējā svara, tie ir humāni eitanizējami.

8.7.       Ja metiena pēdējās apskates laikā tiek konstatēti kucēni ar fiziskiem defektiem, tad audzētājam jānodrošina šo kucēnu veterinārā apskate (ar LKF norīkojumu) un pēc slēdziena saņemšanas Kluba Valdei jāpieņem lēmums par kucēna turpmāko likteni. Gadījumā, ja defekts kucēnam augot varētu izzust, metiena kontroles komisija nolemj par atkārtotu aktēšanu atbilstošā vecumā, un nosaka laiku.

8.8.       Kucēnus var atsavināt jaunajiem īpašniekiem:

8.8.1.      pēc 8 (astoņu) nedēļu vecuma sasniegšanas un 2 (divas) nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas, pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta 6 (sešu) nedēļu vecumā, vai nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta 7 (septiņu) nedēļu vecumā;

8.8.2.      pēc 3 (triju) mēnešu vecuma sasniegšanas, ja kucēns ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā 1 (vienu) nedēļu pēc vakcinācijas.

8.9.       Pārdot vai atsavināt kucēnus ar nepārejošiem defektiem, audzētājiem jāsaņem jaunā īpašnieka paraksts par to, ka jaunais īpašnieks, defektiem neizzūdot, neizmantos šo dzīvnieku vaislā.

8.10.   Ja metiena apskatē tiek konstatēts kaut viens jauktenis, tad kucēni tiek reģistrēti tikai pamatojoties uz DNS testiem, jaukteņi netiek reģistrēti.

8.11.   Nododot kucēnus jaunajiem īpašniekiem, audzētājam vai audzētavas īpašniekam jānodrošina kucēna atsavināšanas līguma abpusēja parakstīšana. Līgumā jāatspoguļo visus būtiskos metiena kontroles komisijas reģistrētos datus. Līgums kalpo par pamatu LKF ciltsrakstu izsniegšanai kucēna jaunajiem īpašniekiem.

8.12.   Pēc katra kucēna nodošanas jaunajam īpašniekam, audzētājam 1 (vienas) nedēļas laikā Klubam jāpaziņo jaunā īpašnieka vārds, uzvārds un adrese.

 

9.        VAISLAS KUCES ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

9.1.       Vaislas kuces īpašnieka (audzētāja) pienākums ir kuces pārošanai izmantot vienīgi tādu vaislas suni, kurš atbilst visām dotā Nolikuma izvirzītajām prasībām.

9.2.       Nav pieļaujama kuces pārošana ar suni, kas nav reģistrēts FCI sistēmā sastāvošā organizācijā, kā arī iegūt no kuces Klubā nereģistrētus metienus.

9.3.       Audzētājam jānodrošina kucei un tās pēcnācējiem labi turēšanas apstākļi un atbilstoša barošana.

9.4.       Visiem metiena kucēniem uz pēdējo apskates brīdi jāveic identifikācija, ievadot mikročipu.

9.5.       Kucēni regulāri un savlaicīgi jāattārpo.

9.6.       Gadījumā, ja audzētājs nav pārdevis kucēnus līdz laikam, kad pēc profilaktiskās vakcinācijas shēmas ir paredzēta atkārtota imunizācija, audzētājam ir jāveic kucēnu atkārtota vakcinācija atbilstoši vecumam.

9.7.       Kuces īpašniekam ir pirmtiesības uz kucēna izvēli metienā, bet suņa īpašniekam otrās izvēles tiesības, ja vien šo kārtību kā citādu nenosaka abu pušu līgums.

9.8.       Audzētājam jānorēķinās ar vaislas suņa īpašnieku pārdošanas aktā atrunātajā kārtībā, kam ir līguma spēks.

 

10.    VAISLAS SUŅA ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

10.1.   Vaislas suņa īpašnieks drīkst pieņemt uz pārošanu ar savu suni tikai tādas kuces, kas reģistrētas FCI sistēmā sastāvošās organizācijās.

10.2.   Suņa īpašniekam pirms pārošanas jāpieprasa kuces īpašniekam uzrādīt LKF noteiktas formas pārošanas atļauju.

10.3.   Īpašniekam jānodrošina savam sunim labi turēšanas apstākļi un atbilstoša barošana.

10.4.   Suņa īpašniekam ir otras izvēles tiesības uz kucēnu pēc tam, kad kuces īpašnieks ir izdarījis pirmo izvēli, ja vien šo kārtību kā citādu nenosaka abu pušu līgums.

10.5.   Suņa īpašniekam ir tiesības saņemt norēķinu par pārošanu no kuces īpašnieka pārošanas aktā atrunātajā kārtībā, kam ir līguma spēks.

10.6.   Suņa īpašnieks nes atbildību par vaislas kuci, kur ir atstāta pie viņa uz pārošanas laiku.

 

11.    AFIKSS UN AUDZĒTAVA

11.1.   Lai apzīmētu kucēnus, kuri dzimuši vienam audzētājam piederošām kucēm, to vārdiem ciltsrakstos pievieno afiksu vai audzētavas nosaukumu, kuru piešķir audzētājam tikai personīgai lietošanai. Afikss vai audzētavas nosaukums ir pastāvīgi un neatdalīta vārda sastāvdaļa.

11.2.   Afiksa vai audzētavas nosaukuma reģistrāciju FCI veic LKF, vadoties pēc īpaša nolikuma (Nolikuma 3.pielikums).

11.3.   Audzētājs var reģistrēt tikai 1 (vienu) afiksu vai audzētavas nosaukumu, neatkarīgi no audzējamo šķirņu skaita.

11.4.   Katram pieteiktajam afiksam vai audzētavas nosaukumam būtiski jāatšķiras no citiem agrāk reģistrētiem un aizsargātiem nosaukumiem.

11.5.   Afikss kļūst par audzētavas nosaukumu, ja audzētājs kvalificējas audzētavas reģistrācijai.

11.6.   No afiksa vai audzētavas nosaukuma tālākas izmantošanas var attiekties jebkurā laikā, bet audzētājam cits aizsargāts nosaukums netiek piešķirts.

11.7.   Afikss vai audzētavas nosaukums zaudē spēku audzētāja nāves gadījumā, ja uz to nepiesakās likumīgs mantinieks, kurš atbilst Reglamenta izvirzītajām prasībām.

11.8.   Afiksu vai audzētavas nosaukumu var nodot citai personai pēc rakstiskas vienošanās. Labticīgais ieguvējs var izmantot audzētavas nosaukumu, ja viņš atbilst Reglamenta izvirzītajām prasībām.

 

12.METIENA REĢISTRĀCIJA UN MAKSĀJUMI

12.1. Audzētājam un audzētavas īpašniekam ir pienākums veikt metiena reģistrāciju un ciltsrakstu apmaksu LKF Ciltsgrāmatā ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā pēc tā dzimšanas, kā arī Kluba noteiktos maksājumus.

12.2. Lai reģistrētu metienu, jāiesniedz:

12.2.1.  metiena kartiņa, kas apstiprināta ar audzētāja vai audzētavas īpašnieka un Kluba ciltsdarba vadītāja parakstu;

12.2.2.       suņa un kuces oriģinālo ciltsrakstu kserokopijas;

12.2.3.       eksterjera novērtējuma apliecinošu dokumentu kserokopijas;

12.2.4.       pārošanas atļauja ar pārošanas aktu;

12.2.5.       līguma kserokopiju kuces nomāšanas gadījumā;

12.2.6.       metiena apskates aktu / -us;

12.2.7.       kopīpašuma līguma kserokopiju;

12.2.8.       MK noteikumos noteiktā izglītību apliecinošā dokumenta kserokopija;

12.2.9.       kvīti par ciltsrakstu apmaksu.

12.3.   Audzētājam un audzētavas īpašniekam jāreģistrē visi kucēni, kas ir dzīvi uz pēdējās apskates brīdi. Atsevišķu kucēnu reģistrācija nav pieļaujama. Kucēniem, kuri ir vaislas brāķi, tiek izdoti ciltsraksti ar attiecīgu atzīmi.

12.4.   Viena metiena visu kucēnu vārdiem jāsākas ar vienu un to pašu burtu. Zīmju skaits suņa vārdā kopā ar audzētavas nosaukumu, afiksu vai metiena pievārdu, nedrīkst pārsniegt 35 (ieskaitot atstarpes starp vārdiem).

12.5.   Vienas audzētavas vai metiena kucēnu vārdiem jābūt atšķirīgiem.Metiena noformēšanai nepieciešamos dokumentus (pārošanas aktu, ciltsrakstu un sertifikātu kopijas, metiena kontroles komisijas sastādītu aktu, metiena kartiņu ar audzētavasīpašnieka parakstu, ciltsrakstu apmaksas kvīti) nodot Kluba ciltsdarba vadītajam.

 

13.    PĀRKĀPUMI

13.2.   Gadījumā, ja Kluba biedrs pārkāpj Nolikuma prasības, Kluba Valde var lemt par viņa sodīšanu ar brīdinājumu, uz laiku nodarboties ar ciltsdarbu, vai izslēgšanu no Kluba.

13.3.   Kuces īpašnieku var sodīt, ja tas:

13.3.1.  kuci sapārojis ar suni, kas neatbilst Nolikuma prasībām;

13.3.2.  nav nodrošinājis atbilstošus kuces un tās pēcnācēju turēšanas un barošanas apstākļus;

13.3.3.  apzināti slēpis kucēnus ar iedzimtiem defektiem;

13.3.4.  savlaicīgi nav apmaksājis metiena reģistrāciju;

13.3.5.  nodevis kucēnu jaunajam īpašniekam, pirms pēdējās apskates 8 (astoņu) nedēļu vecumā;

13.3.6.  nodevis kucēnu jaunajam īpašniekam, agrāk kā norādīts Nolikuma 8.7.punktā.

13.3.7.  nav veicis pie viņa dzīvojošo kucēnu vakcināciju, atbilstoši vecumam;

13.3.8.  nav norēķinājies ar vaislas suņa īpašnieku, atbilstoši pārošanas aktā atrunātajai kārtībai;

13.3.9.  ieguvis no savas kuces Klubā nereģistrētu metienu;

13.3.10.   pārkāpis kādu citu LKF Ciltsdarba Reglamenta vai Nolikuma prasību.

13.4.   Suņa īpašnieku var sodīt, ja tas:

13.4.1.  sapārojis savu suni ar kuci, kura nav reģistrēta FCI sistēmas organizācijā;

13.4.2.  sapārojis savu suni ar kuci, kuras īpašnieks nav pirms pārošanas uzrādījis LKF noteikta parauga pārošanas atļauju;

13.4.3.  pārkāpis kādu citu LKF Ciltsdarba Reglamenta vai Nolikuma prasību.

13.5.   Audzētavas īpašnieku var sodīt par Nolikuma 4.pielikumā minēto prasību vai kādu citu LKF Ciltsdarba Reglamenta vai Nolikuma prasību pārkāpumu.

 

 1.pielikums

 

PRASĪBAS VAISLAS DZĪVNIEKAM

 

 

Minimālais vaislas vecums suņiem

 

N.p.k

Šķirne

                                                 Prasība

no

15 mēn.

 

 

1.

no

18 mēn.

 

 

2.

Gūžas un elkoņu locītavas displāzijas pārbaude

 

3.

Pārbaude uz acu slimībām

 

4.

Ģenētiskā pārbaude uz JME

(JuvenileMyoclonicEpilepsy)

5.

Pārbaude pa mākslīgo asins pēdu

 

6.

1.

Basets

 

X

 

X

 

 

2.

Bavārijas asinspēdu dzinējsuns

X

 

 

X

 

X

3.

Bīgls

X

 

 

X

 

 

4.

Bladhaunds

 

X

X

X

 

 

5.

Bretaņas dzeltenais basets

X

 

 

X

 

 

6.

Dalmācietis

X

 

X

X

 

 

7.

Igaunijas dzinējsuns

X

 

 

X

 

 

8.

Latvijas dzinējsuns

X

 

 

X

 

 

9.

Lielais Vandejas asspalvainais basets

X

 

 

X

 

 

10.

Mazais Vandejas asspalvainais basets

X

 

 

X

 

 

11.

Rodēzijas ridžbeks

 

X

X

X

X

 

 

*ar “X” atzīmēta šķirne uz kuru attiecināma prasība

 

 

 


2.pielikums

 

 

PĀROŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA

 

2014.gada 06.janvāra Kluba valdes sēdē, pieņemtais lēmums par pārošanas atļaujas izsniegšana nosaka, ka pārošanas atļauju audzētājs un audzētavas īpašnieks saņem Klubā pirms kuces pārošanas. Pārošanas atļauju Kluba Ciltsdarba vadītājs apstiprina ar savu parakstu un reģistrē Kluba pārošanas atļauju uzskaites grāmatā. Gadījumā, kad Ciltsdarba vadītājs, objektīvu iemeslu dēļ nevar apstiprināt un reģistrēt pārošanas atļauju, Ciltsdarba vadītāja pienākumus var pildīt Kluba priekšsēdētāja - Svetlana Vītola, vai Kluba priekšsēdētāja vietniece – Vita Jurgone.


 

3.pielikums

 

NOLIKUMS PAR AFIKSU UN AUDZĒTAVĀM

 

1.             AFIKSS

1.1.       Afikss ir vārds vai vardu kopums, kuru izmanto visiem pie audzētāja dzimušajiem metieniem un ieraksta ciltsrakstos aiz suņa vārda. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka Klubs.

1.2.       Afiksa reģistrāciju neatkarīgi no metienu skaita var pieteikt audzētājs, kura īpašumā, bet ne līdzīpašumā, ir vismaz 1 (viena) kuce un kura biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 1 (vienu) gadu. Ja metienu nav bijis, afiksa reģistrāciju var pieteikt, saņemot Kluba pārošanas atļauju.

1.3.       Afiksa reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda 3 (trīs) iespējamos afiksa variantus, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina afiksa reģistrāciju FCI.

1.4.       Afiksa īpašniekam jāpilda visas LKF Reglamenta un Kluba Nolikuma prasības. Metienu apskata tā audzēšanas vietā afiksa īpašnieka valdījumā.

 

2.             AUDZĒTAVAS

2.1.       LKF audzētājs var iegūt 2 (divu) līmeņu audzētavas statusu: pamata (Premium) un augstākā līmeņa (Super Premium).

2.2.       Audzētājs vai afiksa īpašnieks var kvalificēties pamata (Premium) līmeņa audzētavas reģistrācijai, ja viņa biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 3 (trīs) gadus.

2.3.       Pamata (Premium) audzētavas statusu var iegūt 1 (viena) vai vairākas fiziskas personas, ne jaunākas par 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja atbilst 1 (vienai) no sekojošām prasībām:

2.3.1.ir beigusi kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 2 (divus) metienus;

2.3.2.ir nokārtojusi kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 3 (trīs) metienus.

2.4.       Ja audzētavu reģistrē vairākas personas, tām jāvienojas un jāizvirza 1 (vienu) personu, kas ir atbildīga par ciltsdarba prasību ievērošanu un dokumentācijas aizpildīšanu. Kucēnu ciltsrakstos šīs atbildīgās personas vārds tiek ierakstīts kā pirmais.

2.5.       Juridiskām personām piederošās audzētavas var reģistrēt valstiskas organizācijas, ja audzētavas darbu vada persona, kas atbilst 2.3.punktā minētajām prasībām.

2.6.       Audzētavas reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos audzētavas nosaukuma variantus vēlamības secībā, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina audzētavas reģistrāciju FCI.

2.7.       Pamata (Premium) līmeņa audzētavas īpašnieks un afiksa īpašnieks var kvalificēties augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijai, ja izpildītas sekojošas prasības:

2.7.1.stāžs aktīvā kinoloģijā pārsniedz 10 (desmit) gadus;

2.7.2.ir beidzis kinologu kursus vai ieguvis citu kinoloģisko izglītību*;

2.7.3.ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 (trīs) metienus;

2.7.4.ir pildījis Kluba ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies Kluba metienu apskatē un var pierādīt to dokumentāli;

2.7.5.nav sodīts par LKF Reglamenta, Kluba Nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

2.8.       Audzētavas statusu LKF prezidijs apstiprina 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma brīža.

2.9.       Audzētavas tiek ierakstītas LKF audzētavu reģistrācijas grāmatā, iegrāmatojot:

2.9.1.reģistrācijas numuru;

2.9.2.audzētavas nosaukums;

2.9.3.audzētavas īpašnieku (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts);

2.9.4.reģistrācijas datums;

2.9.5.audzējamās šķirnes.

2.10.   Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarba ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē kvalificētās audzētavas statusu. Atkārtota kvalificēšanās atbilstoša līmeņa audzētavas statusa ieguvei iespējama pēc 3 (trīs) gadiem, ja šajā laikā nav pieļauti LKF Reglamenta un Kluba Nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumi.

 

3.    AUDZĒTAVAS ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1.       Audzētavas īpašnieka pienākums ir:

3.1.1.pildīt visas LKF reglamenta un Kluba Nolikuma prasības. Būt atbildīgam par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām Kluba Nolikuma izvirzītajām prasībām;

3.1.2.veicināt šķirnes attīstību, rūpējoties par veselu un šķirnes standartam atbilstošu suņu selekciju, neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām;

3.1.3.nodrošināt savā īpašumā esošajiem dzīvniekiem to fizioloģiskām un etoloģiskajām vajadzībām atbilstošus apstākļus. Nepieļaut darbības, kas sagādātu tiem sāpes un ciešanas;

3.1.4.regulāri izdarīt ierakstus Audzētavas grāmatā;

3.1.5.paziņot Klubam par metiena piedzimšanu 3 (trīs) dienu laikā;

3.1.6.nodrošināt metiena apskates komisijai iespēju apskatīt metienu 8 (astoņu) nedēļu vecumā pamata (Premium) līmeņa audzētavā. Apskates akta aizpildīšanai izmanto Audzētavas grāmatas ierakstus;

3.1.7.metiena noformēšanai nepieciešamos dokumentus pamata (Premium) līmeņa audzētavas īpašnieks, nodot metiena apskates komisijai;

3.1.8.pēc LKF Ciltsgrāmatas vadītāja vai Ciltslietu Komisijas pieprasījuma pārbaudei uzrādīt Audzētavas grāmatu ierakstu;

3.1.9.uzsākot citas šķirnes suņu audzēšanu, paziņot par to rakstiski Ciltsgrāmatas vadītājam.

 

3.2.       Audzētavas īpašnieka tiesības ir:

3.2.1.izvēlēties kucēnu vārdu sākuma burtu pēc saviem ieskatiem;

3.2.2.augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam pašam apskatīt metienu un nodot dokumentāciju Klubā. reizi gadā LKF Ciltslietu komisijas vai Kluba komisija novērtē audzētavā labturību un metiena audzēšanas kvalitāti;

3.2.3.augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam saņemt 20% atlaidi noformējot metiena reģistrāciju ciltsgrāmatā;

3.2.4.bez maksas izvietot LKF mājas lapā un LKF Facebook lapā informāciju par saviem kucēniem;

3.2.5.Audzētavas īpašniekiem pieteikt uz LKF rīkotajām izstādēm personīgajā īpašumā, bet ne līdzīpašumā esošos suņus par 1. (pirmo) reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu (līdz īpašās cenas ievietošanai),:

3.2.5.1.     līdz 3 (trim) suņiem pamata (Premium) līmeņa audzētavas īpašniekam;

3.2.5.2.     līdz 5 (pieciem) suņiem, augstākā (Super Premium) līmeņa audzētavas īpašniekam.

 

 

*Neattiecas uz audzētavu īpašniekiem, kuri iestājušies LKF klubos līdz 1997.gadam.

 [1]prasība stājas spēkā - 2017.gada 01.jūnijā

[2]prasība stājas spēkā – 2017.gada 01.novembrī

free counters